อุตรดิตถ์

พิชิตภูชมดาว สัมผัสอากาศหนาว บนยอดเขาสูง 1,633 เมตร จากระดับน้ำทะลที่ ภูสอยดาว

สัมผัสอากาศหนาว เดินฝ่าดงฝนและสายหมอกสูดออกซิเจนได้เต็มปอด ชม"ดอกหงอนนาค" ชูคออย่างสง่า
รีวิว,reviews,thailand,ประเทศไทย,ภูสอยดาว,ธรรมชาติ,ภูเขา,หมอก,ฝนตก,เดินป่า ,ดอกหงอนนาค ,อุตรดิตถ์ ,พิษณุโลก,ฤดูฝน

พิชิตภูชมดาว สัมผัสอากาศหนาว บนยอดเขาสูง 1,633 เมตร จากระดับน้ำทะลที่ ภูสอยดาว

สัมผัสอากาศหนาว เดินฝ่าดงฝนและสายหมอกสูดออกซิเจนได้เต็มปอด ชม"ดอกหงอนนาค" ชูคออย่างสง่า

ท่องเที่ยวแนะนำ